Tìm kiếm

Liên hệ

ATACONTROL

11A Phan Chu Trinh - Phường 2
Vũng Tàu

064.3510218 - 0933171679

atacontrol@vnn.vn

Các Khách Hàng Atacontrol Đã Làm Việc

- Xí nghiệp liên doanh dầu khí Vietsovpetro (Tàu Kỳ Vân 01, Tàu Kỳ Vân 02, Hải Sơn 01, Côn Sơn, Hoàng Sa, Sao Mai 1-2-3, Phú Quí, Lam Sơn 01, Trường Sa, Vũng Tàu 03, thiết bị, máy móc công nghiệp, đóng tàu)
- Công ty Yeou Lih Silica Sand Viet Nam - Khu Kinh Tế Mỏ Chu Lai - Quãng Nam. (Giám định Dây chuyền sản xuất Silica, pha lê, máy phát diện, máy nén khí...)
- Công ty TNHH 1 TV Dịch Vụ Kỹ Thuật - PTSC Quãng Ngãi (M.móc t.bị CN)
- Công ty TNHH Dịch Vụ Kỹ Thuật Dung Quất (thiết bị, M.móc CN)
- Công ty TNHH 1 TV D.Vụ H.Hải - M & C - PTSC (thiết bị, M.móc CN)
- Công ty CP Dịch Vụ Kỹ Thuật Sông Trà (thiết bị, M.móc CN)
- Công ty CP Dịch Vụ TM CN Tàu Thủy Cam Ranh (thiết bị, M.móc CN)
- Công ty Đóng Tàu Sông Thu - Đà Nẵng (thiết bị, M.móc CN)
- Công ty CP Lắp máy 18 (thiết bị, máy móc giàn dầu khí)
- Công ty CP Xây lắp đường ống Bể Chứa Dầu Khí (thiết bị, máy móc CN giàn khoan)
- Công ty TNHH Cơ Khí Tân Thành (thiết bị, M.móc CN)
- Công ty TNHH Chống Ăn Mòn Vĩnh Tiến (thiết bị, M.móc CN)
- Công ty TNHH Dịch Vụ Thiết bị Xa Bờ OS (thiết bị, M.móc CN)
- Nhà Máy Đóng Tàu 76 - 76 Shipyard (thiết bị, M.móc CN)
- Công ty TNHH 1 TV ĐT TM & DV Sửa Chữa Tàu biển Phà Rừng (thiết bị, M.móc CN)
- Vung tau Shipyard - Công ty Đóng tàu và dịch vụ Dầu Khí tỉnh BRVT (thiết bị, M.móc CN)
- Xí Nghiệp Liên Hợp Đóng tàu Ba Son- Tp.HCM (KĐ thiết bị, M.móc CN)
- Xí Nghiệp Đóng tàu TM PETROLIMEX - Tp.HCM (KĐ thiết bị, M.móc CN)
- Xí Nghiệp sửa tàu và dịch vụ Dầu Khí - GETACO (thiết bị, M.móc CN)
- Công Ty Tư Vấn Và Ứng Dụng Khoa Học Công Nghệ GTVT - Trường Đại Học Giao Thong Vận Tải Tp.Hồ Chí Minh (thiết bị, M.móc CN)
- Công ty Hải Sản Trường Sa - Bộ Quốc Phòng (thiết bị, M.móc CN)
- Công ty Cổ Phần LILAMA 18 (thiết bị, M.móc CN)
- Công ty TNHH 1 TV DV Kỹ Thuật Dầu Khí Biển PVD offshore (thiết bị, M.móc CN)
- Công ty TNHH 1 TV PDV Tech_PTSC (thiết bị, M.móc CN)
- Công ty TNHH 1 TV PVD Training_PTSC (thiết bị, M.móc CN)
- Vina-Offshore Co.Limited (Kiểm định các thiết bị đo điên, đo áp suất, máy móc công nghiệp...) - khu Công Nghiệp Đông Xuyên - VT
- Công ty TNHH Chống Ăn Mòn Thành Phát (thiết bị, máy móc chông ăn mòn) (thiết bị, M.móc CN)
- Công ty TNHH 1 TV Tư Vấn Thiết Kế CNTT và D.Vụ H.Hải (thiết bị, M.móc CN) 
- Công ty TNHH Dịch Vụ Khai Thác Dầu Khí PTSC
- Công ty CP Khoan Dầu Khí - PTSC 
- Công ty TNHH CS WIND Viet Nam - Tân Thành 
- Công ty TNHH Nam Phương Xanh ( Máy Nén Khí, Phát Điện, Máy Hàn,...)

....