Tìm kiếm

Liên hệ

ATACONTROL

11A Phan Chu Trinh - Phường 2
Vũng Tàu

064.3510218 - 0933171679

atacontrol@vnn.vn

KIỂM ĐỊNH - HIỆU CHUẨN

- Kiểm định các phương tiện vận chuyển chuyên dụng: Xe đào, xe ủi, xe lu...

- Kiểm định, hiệu chuẩn các loại máy móc, thiết bị đo nhóm 1 theo Luật Đo Lường có hiệu lực từ 01/07/2012

- Kiểm định các trang thiết bị phục vụ công tác chống ăn mòn trong lĩnh vực sửa chữa Tàu biển, duy tu bảo dưỡng các dàn khoan Dầu khí như:

+/ Thiết bị đo chiều dày sơn khô, đo độ điểm sương, đo bề dày kim loại, đo độ nhám

+/ Cối phun cát, bình tách nước, lăng phun bọt, máy hàn

+/ Đuốc cắt, kẹp nâng hàng, kẹp dầm

+/ Cần xiết lực, cờ lê lực, Dàn ép cọc thủy lực

+/ Máy chấn tôn, rùa kéo xe, súng bắn cát

+/ Thiết bị hỗ trợ mạng tuyến, kìm bấm cos thủy lực...