Tìm kiếm

Liên hệ

ATACONTROL

11A Phan Chu Trinh - Phường 2
Vũng Tàu

064.3510218 - 0933171679

atacontrol@vnn.vn

THẨM ĐỊNH

- Thẩm định giá tài sản, định giá bất động sản:

+/ Khoảng mức chất lượng tương ứng với giá trị thực tế của tài sản.

+/ Đất và giá trị tài sản trên đất.

- Thẩm định chất lượng còn lại, tính đồng bộ của dây chuyền sản xuất...